Berlin After Dark

2nd 2nd edition

Cabdriver

Før gruppen når at få afklaret deres spørgsmål samler en taxi dem op. Estaban er en meget insisterende tyrkisk taxichauffør, som beder om deres hjælp. Han fortæller om en gruppe nazist-varulve, hvis skjulte identitet er blevet kompromiteret. De er nu på vej til Berlin, for at finde en gruppe ligesindede, som kan give dem en ny identitet. Matthias Thulmann bruger the sight og ser, at Elfriede Lorenz er en white court virgin vampire, Hubert Bonhomme er en toad changeling og Estaban er en wintercourt goblin i meatsuit. Estaban fortæller videre om de 4 nazist-terrorister og om at de vil fri til en organisation ved at vise hvad de kan og hvad de vil. Han frygter at større terroraktioner vil ramme Berlin snart. Det er derfor nødvendigt at varulvene dør. Han fortæller også, at de er et kobbel og at de er så drevne, at de vil være svære at klare som gruppe. Det vil derfor være en god ide at få dem skilt ad, så man kan håndtere dem een ad gangen.
På en eller anden måde kender Estaban til alt gruppen har lavet og det lykkes ham også, at ramme ned i samtliges ømme punkter, da han skal overtale dem til at hjælpe sig. Gruppen går med til at hjælpe

Comments

Baldboy

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.